Głównym celem działalności PRIMOPRO jest wspieranie firm
i organizacji w zakresie szeroko rozumianej komunikacji marketingowej.

Mamy ponad 10 letnie doświadczenie w zarządzaniu, organizacji jak również w reklamie, marketingu i public relations.


Dobre relacje z klientem budujemy na wzajemnym zaufaniu, rzetelności
i profesjonalizmie. Cechy te w pełni charakteryzują nasze działania i są solidnym fundamentem do budowania przyjaznej, długofalowej i kreatywnej współpracy.

W naszej pracy najważniejsze jest wnikliwe wsłuchiwanie się w potrzeby naszych partnerów i klientów. Dzięki temu możemy koordynować działania zachowując spójność komunikacyjną, a każdego dnia z uśmiechem witać nowe wyzwania!

Dzielimy się wiedzą i doświadczeniem z zakresu działań public relations, marketingu, reklamy, zarządzania projektami i pełnymi usługami wydawniczymi.
Z ogromną radością wspieramy działania organizacji pozarządowych.

Główny obszar naszej działalności to m.in.:

  • wydawnictwo poradników, książek, albumów itp.,
  • koordynowanie, nadzorowanie i zarządzanie projektami,
  • opracowanie kompleksowych programów rozwoju firmy,
  • organizacja i koordynacja wydarzeń specjalnych, akcji społecznych, 
    konferencji i warsztatów, 
  • projektowanie i przygotowanie materiałów promocyjnych, 
  • administrowanie stronami internetowymi, profilami portali społecznościowych,
  • opracowanie kompleksowej strategii obecności firmy w mediach.